Aktualności

Realizacja polegająca na dostawie i uruchomieniu systemu parkingowego przy obiekcie Kraków Expo zakończona powodzeniem. Zadanie zostało ukończone, a system parkingowy oddany do użytku. Umożliwi on pełną kontrolę nad funkcjonowaniem parkingu. Rozliczenie odbywać się będzie przy pomocy 3 kas automatycznych, a strefy wjazdu / wyjazdu umożliwią zmianę układu ruchu w...

Firma BASE System będąca dostawcą furt (kołowrotów) stadionowych, dostarczyła i zainstalowała 9 szt. podwójnych kołowrotów na terenie budowy stadionu Avia w Świdniku przy ul. Sportowej 2.

W dniu 08.11.2013 Centralny Ośrodek Sportu OPO w Szczyrku dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na: \"dostawę i montaż fabrycznie nowego /dla bramek peron I i III/ systemu kontroli przejść pracującego w trybie on-line/off-line wraz z adaptacją istniejących bramek zjazdowych do systemu kontroli przejść pracującego w trybie on-line/off-line na obiekcie KL Skrzyczne\" Jako najkorzystniejszą dla realizacji przedmiotu zamówienia wybrano naszą ofertę.

 W dniu 08.11.2013 podpisaliśmy umowę z ZEW Niedzica S.A.  na dostawę oraz montaż urządzeń systemu ESOK na Stacji Narciarskiej "Polana Sosny" w Niedzicy.

Kasa parkingowa

2013-11-05

Urządzenie służące do pobierania opłat należnych za parkowanie. Opłaty pobierane mogą być wg różnych schematów i taryf w zależności od konfiguracji systemu. Automat może rozliczać czas parkowania lub pobierać zryczałtowaną opłatę niezależnie od okresu parkowania. Pracuje online w połączeniu z serwerem i innymi elementami systemu parkingowego przesyłając w czasie rzeczywistym informacje o sprzedanych i opłaconych biletach....