Aktualności

W dniu 08.11.2013 Centralny Ośrodek Sportu OPO w Szczyrku dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na: \"dostawę i montaż fabrycznie nowego /dla bramek peron I i III/ systemu kontroli przejść pracującego w trybie on-line/off-line wraz z adaptacją istniejących bramek zjazdowych do systemu kontroli przejść pracującego w trybie on-line/off-line na obiekcie KL Skrzyczne\" Jako najkorzystniejszą dla realizacji przedmiotu zamówienia wybrano naszą ofertę.

 W dniu 08.11.2013 podpisaliśmy umowę z ZEW Niedzica S.A.  na dostawę oraz montaż urządzeń systemu ESOK na Stacji Narciarskiej "Polana Sosny" w Niedzicy.

Kasa parkingowa

2013-11-05

Urządzenie służące do pobierania opłat należnych za parkowanie. Opłaty pobierane mogą być wg różnych schematów i taryf w zależności od konfiguracji systemu. Automat może rozliczać czas parkowania lub pobierać zryczałtowaną opłatę niezależnie od okresu parkowania. Pracuje online w połączeniu z serwerem i innymi elementami systemu parkingowego przesyłając w czasie rzeczywistym informacje o sprzedanych i opłaconych biletach....

Na terenie stacji narciarskich często spotykamy się z problemem kolejek do kas biletowych i potrzebą funkcjonowania kas w późnych godzinach wieczornych celem realizowania zwrotów kaucji za karty. Klienci czekający w kolejce do kas to często osoby, które chcą jedynie zwrócić karnet po jeździe lub uzyskać informacje o pozostałym czasie jazdy. Znając realia i specyfikę funkcjonowania ośrodków narciarskich stworzyliśmy automat zwrotu...

Bileterka jest urządzeniem znajdującym się przy wjeździe na parking, a jej zadaniem jest wydanie biletu parkingowego i umożliwienie wjazdu (otwarcie szlabanu). Obudowę bileterki wykonano z ocynkowanej stali, pomalowanej proszkowo, co gwarantuje trwałość. Opcjonalnie obudowa może zostać pomalowana w dowolnej kolorystyce, a także zostać wykonana ze stali nierdzewnej. Standardowo urządzenie wyposażone jest w termiczną drukarkę biletów z podświetlaną szczeliną,...