Automaty rozliczeniowe

Automat zwrotu kaucji

Na terenie stacji narciarskich często spotykamy się z problemem kolejek do kas biletowych i potrzebą funkcjonowania kas w późnych godzinach wieczornych celem realizowania zwrotów kaucji za karty. Klienci czekający w kolejce do kas to często osoby, które chcą jedynie zwrócić karnet po jeździe lub uzyskać informacje o pozostałym czasie jazdy.

Znając realia i specyfikę funkcjonowania ośrodków narciarskich stworzyliśmy automat zwrotu kaucji - urządzenie, które dzięki swojej funkcjonalności pozwala na realne zmniejszenie obciążenia kas wyciągowych, przyśpiesza obsługę, a także zwiększa zadowolenie klientów. Co więcej, automat umożliwia zredukowanie godzin funkcjonowania kas obsługiwanych przez personel, a co za tym idzie redukcje kosztów funkcjonowania obiektu.

Automat realizuje zwroty kaucji za zwrócone karty, a także posiada funkcje sprawdzenia ilości punktów lub pozostałym czasie jazdy.

Automat został wykonany z myślą o pracy w ciężkich warunkach panujących na stokach. Wyposażony został w urządzenie przyjmujące zwracane karty, czytnik karnetów, urządzenie wydające kwotę należną kwotę oraz graficzny wyświetlacz LCD. Automat posiada zabezpieczenie, które nie pozwala na zwrot kaucji za kartę, która nie funkcjonuje w systemie jako aktywna.