Rozwiązania dla:

Stoki Narciarskie

Base_Ski

Elektroniczny System Obsługi Klienta, BASE_Ski zaprojektowany został z myślą o szybkiej i profesjonalnej obsłudze wyciągów narciarskich - pod względem biletowania, naliczania i poboru opłat, wydawania kart stałego klienta oraz kart rabatowych, tworzenia kalendarza rezerwacji instruktorów, czy kontroli wraz z raportowaniem sprzedaży.

Pozwala on na idealną, kompleksową obsługę zarówno dużych jak i mniejszych ośrodków (nawet z jedną kasa i jednym wyciągiem).

BASE_Ski maksymalnie usprawnia sprzedaż, a także zapewnia pełną kontrolę nad funkcjonowaniem ośrodka.

System został przystosowany do rozbudowy i stałego zwiększania jego funkcjonalności poprzez obsługę: bramek z czytnikami dalekiego zasięgu (BASE 3000), kas automatycznych, mobilnych czytników biletowych, automatów zwrotu kaucji za karnety, kamer i czujników wzrostu (celem eliminacji nadużyć jak posługiwanie się karnetem przez osoby nieuprawnione). 

Oprogramowanie umożliwia sprzedaż karnetów nie tylko w kasach wyciągu narciarskiego, ale także w punktach zewnętrznych jak hotele, wypożyczalnie i inne.

System współpracuje z portalem sprzedaży karnetów przez internet – www.e-skipass.pl, co dodatkowo zwiększa atrakcyjność oferowanego rozwiązania umożliwiając klientom zaplanowanie wyjazdu i zakup karnetu z wyprzedzeniem.


BASE_Ski zapewnia i umożliwia:

-maksymalne usprawnienie i przyśpieszenie procedury obsługi klienta
-pełen nadzór nad funkcjonowaniem obiektu
-dowolne konfigurowanie taryf i nadawanie uprawnień użytkownikom przez administratora systemu
-ścisłą kontrolę sprzedaży, uszczelnienie stanowisk kasowych
-generowanie zaawansowanych raportów sprzedażowych i marketingowych
-sprzedaż karnetów i usług przez internet
-obsługę bramek z czytnikami dalekiego zasięgu (przejazd bez wyjmowania karnetu z kieszeni)
-obsługę kas automatycznych i automatów zwrotu kaucji
-obsługę mobilnych terminali do sprawdzania biletów i karnetów
-wsparcie dla systemów lojalnościowych i obsługę kart VIP
-obsługę Voucherów zniżkowych
-wydawanie faktur VAT i paragonów fiskalnych
-tworzenie kalendarza rezerwacji i grafika pracy
-obsługę wewnętrznej karty płatniczej

Obsługa modułu kasowego jest prosta i intuicyjna, co znacznie skraca czas potrzebny do przeszkolenia i wdrożenia pracowników.

Kasjer ma do dyspozycji pulpity sprzedażowe konfigurowane w całości przez administratora systemu – takie rozwiązanie pozwala ograniczyć do minimum błędy, dając możliwość sprzedaży jedynie zaprogramowanych wcześniej karnetów i biletów po cenie ustalonej przez administratora.

O uprawnieniach przydzielanych kasjerowi decyduje administrator systemu. W zależności od konfiguracji osoba przy stanowisku kasowym może mieć do dyspozycji jedynie pulpity sprzedażowe, ale mogą też zostać przydzielone uprawnienia do zarządzania bazą klientów, wystawiania i drukowania faktur, przeprowadzania zwrotów i generowania raportów kasowych.

Co bardzo istotne – uprawnienia nie są przydzielane do konkretnego stanowiska, ale imiennie do osoby użytkownika systemu. Dzięki temu osoba posiadająca dane uprawnienia może z nich korzystać po zalogowaniu się na dowolnym stanowisku wchodzącym w skład systemu.

Moduł administracyjny to bardzo rozbudowane narzędzie pozwalające na dokładne określenie wszelkich parametrów pracy systemu i urządzeń wchodzących w jego skład. Z poziomu administratora możliwa jest pełna konfiguracja stanowisk kasowych oraz precyzyjne nadanie uprawnień dla każdego z użytkowników.
Administrator może również wprowadzać cenniki, ustalać taryfy i promocje.
System daje możliwość ustanowienia cenników tak, że dany bilet będzie mógł zostać sprzedany przez kasjera tylko w ustalonym odgórnie terminie lub godzinach. Poza tym, określonym czasem jego sprzedaż nie będzie możliwa, co eliminuje nadużycia przy sprzedaży karnetów promocyjnych.

System został zaprojektowany w taki sposób, aby w każdej chwili była możliwa jego rozbudowa o kolejne stanowiska kasowe czy kołowroty, jak również zwiększenie funkcjonalności poprzez wprowadzenie kas automatycznych, mobilnych terminali sprawdzania biletów i bramek dalekiego zasięgu.

Moduł kasowy może współpracować z kasami automatycznymi oraz automatami zwrotu kaucji. Wymienione urządzenia mają za zadanie zwiększenie wygody klienta oraz odciążenie stanowisk kasowych.

Automat zwrotu kaucji umożliwia oddanie karnetu i odzyskanie należnej za niego kaucji bez konieczności podchodzenia do kasy. Jest to rozwiązanie bardzo wygodne zarówno dla klienta i dla personelu stacji narciarskiej, ponieważ znacznie zmniejsza natężenie ruchu przy kasach, a także pozwala zwrot karnetu nawet po godzinach funkcjonowania wyciągu.

Kasa automatyczna to rozwiązanie pozwalające na bezobsługową sprzedaż biletów i karnetów, dzięki czemu zmniejsza się liczba potrzebnego personelu. Kasy mogą przyjmować płatności kartą płatniczą, płatności zbliżeniowe, banknoty, monety oraz wydawać resztę. Funkcjonalność zależy tu od konfiguracji urządzenia.