Rozwiązania dla:

Aquaparki

Base_n

Elektroniczny System Obsługi Klienta dla AQUAPARKÓW jest bardzo rozbudowanym kompleksowym systemem zarządzania dużych obiektów rekreacyjno-sportowych o zróżnicowanych formach rozliczania i biletach oraz dużej ilości usług i stref dodatkowych. Oprócz podstawowych funkcji takich jak rozliczanie i biletowanie Klientów oraz zarządzaniem obiektem, system pozwala na sprzedaż i rezerwacje on-line, rezerwacje trenerów, usług i imprez, pełne rozliczanie usług gastronomicznych, rozliczanie wielu podmiotów gospodarczych w ramach jednego lub kilku obiektów oraz inne.

System przeznaczony jest dla firm i instytucji prowadzących duże obiekty o charakterze sportowym i rekreacyjnym, w których większość usług rozliczanych jest w ramach jednego systemu obsługi obiektu.

System zapewnia i umożliwia:

- usprawnienie i przyspieszenie procedury obsługi klienta
-pełen nadzór nad funkcjonowaniem obiektu
- naliczanie i pobór opłat ze wszystkich atrakcji i usług w kasie (opłaty za wejście, korzystanie ze stref i usług dodatkowo płatnych)
-dowolne konfigurowanie taryf i nadawanie uprawnień użytkownikom przez administratora systemu
- ścisłą kontrolę stanowisk kasowych – uszczelnienie kasy
- kontrolę ruchu Klienta po obiekcie włącznie z kontrolą korzystania ze stref i usług dodatkowych
- stały podgląd ilości osób przebywających na obiekcie oraz w poszczególnych strefach
- łatwość obsługi przez personel
- zarządzanie obiektem i systemem od strony administracyjnej (bardzo rozbudowany moduł administracyjny)
- generowanie zaawansowanych raportów sprzedażowych i marketingowych - szeroka gama raportów (sprzedażowe, marketingowe, itp)
-sprzedaż karnetów i usług przez internet
- sprzedaż usług on-line
- rezerwacje on-line (rezerwacje usług, trenerów, imprez, itd)
- tworzenie kalendarza rezerwacji i grafika pracy
- sprzedaż kart stałego klienta, kart VIP, kart rabatowych i itp
-obsługę kas automatycznych i automatów zwrotu kaucji
-wsparcie dla systemów lojalnościowych i obsługę kart VIP
-obsługę Voucherów zniżkowych
-wydawanie faktur VAT i paragonów fiskalnych
-obsługę wewnętrznej karty płatniczej
- elektroniczne zarządzanie szafkami za pomocą sterowników szafkowych off/on line

Produkowany przez nas system jest rozwiązaniem kompleksowym i jednym z najnowocześniejszych na rynku.

Obsługa modułu kasowego jest prosta i intuicyjna, co znacznie skraca czas potrzebny do przeszkolenia i wdrożenia pracowników.

Kasjer ma do dyspozycji pulpity sprzedażowe konfigurowane w całości przez administratora systemu – takie rozwiązanie pozwala ograniczyć do minimum błędy, dając możliwość sprzedaży jedynie zaprogramowanych wcześniej karnetów i biletów w cenie ustalonej przez administratora.

O uprawnieniach przydzielanych kasjerowi decyduje administrator systemu. W zależności od konfiguracji osoba przy stanowisku kasowym może mieć do dyspozycji jedynie pulpity sprzedażowe, ale mogą też zostać przydzielone uprawnienia do zarządzania bazą klientów, wystawiania i drukowania faktur, przeprowadzania zwrotów i generowania raportów kasowych.

Co bardzo istotne – uprawnienia nie są przydzielane do konkretnego stanowiska, ale imiennie do osoby użytkownika systemu. Dzięki temu osoba posiadająca dane uprawnienia może z nich korzystać po zalogowaniu się na dowolnym stanowisku wchodzącym w skład systemu.

Moduł administracyjny to bardzo rozbudowane narzędzie pozwalające na dokładne określenie wszelkich parametrów pracy systemu i urządzeń wchodzących w jego skład. Z poziomu administratora możliwa jest pełna konfiguracja stanowisk kasowych oraz precyzyjne nadanie uprawnień dla każdego z użytkowników.

Administrator może również wprowadzać cenniki, ustalać taryfy i promocje.

System daje możliwość ustanowienia cenników tak, że dany bilet będzie mógł zostać sprzedany przez kasjera tylko w ustalonym odgórnie terminie lub godzinach. Poza tym, określonym czasem jego sprzedaż nie będzie możliwa, co eliminuje nadużycia przy sprzedaży karnetów promocyjnych.

System został zaprojektowany w taki sposób, aby w każdej chwili była możliwa jego rozbudowa o kolejne urządzenia typu stanowiska kasowe czy kołowroty, jak również zwiększenie funkcjonalności poprzez wprowadzenie kas automatycznych, automatów rozliczeniowych itp.

Moduł kasowy może współpracować z kasami automatycznymi oraz automatami rozliczeniowymi. Wymienione urządzenia mają za zadanie zwiększenie wygody klienta oraz odciążenie stanowisk kasowych.

Kasa automatyczna to rozwiązanie pozwalające na bezobsługową sprzedaż biletów i karnetów, dzięki czemu zmniejsza się liczba potrzebnego personelu. Kasy mogą przyjmować płatności kartą płatniczą, płatności zbliżeniowe, banknoty, monety oraz wydawać resztę. Funkcjonalność zależy tu od konfiguracji urządzenia.

Automat rozliczeniowy umożliwia bezobsługowe wyjście klienta z obiektu. Automaty rozliczeniowe występują w dwóch rodzajach:

- mogą być wbudowane w kołowroty wyjściowe.

W takim przypadku automat przyjmuje zegarek basenowy. Jeżeli klient korzystał z obiektu na zasadach wykupionego karnetu lub usługi, kołowrót odblokuje się, klient będzie mógł opuścić obiekt. Jeżeli przekroczył swoje uprawnienia, kołowrót zostanie w pozycji zablokowanej i zasygnalizuje konieczność dopłaty w kasie.

- mogą być usytuowane przed kołowrotami wyjściowymi.

W takim przypadku automat przyjmuje zegarek basenowy i rozlicza klienta. Jeżeli klient powinien dopłacić za usługi, tka informacja zostaje wyświetlona. Po uregulowaniu niedopłaty przez klienta, automat drukuje bilet wyjściowy z kodem kreskowym. Z takim biletem klient udaje się do kołowrotu wyjściowego w którym zabudowany jest czytnik kodów kreskowych. Po zeskanowaniu biletu, kołowrót zostaje odblokowany, klient opuszcza obiekt.

Jest to rozwiązanie bardzo wygodne zarówno dla klienta i dla personelu obiektu, ponieważ znacznie zmniejsza natężenie ruchu przy kasach.