Rozwiązania dla:

Parki rozrywki

Base_p

Znając dokładnie specyfikę oraz wszelkie aspekty funkcjonowania parków rozrywki, ogrodów zoologicznych i innych obiektów o zbliżonej charakterystyce zaprojektowaliśmy zaawansowany, elektroniczny system obsługi klienta, który maksymalnie usprawnia obsługę klienta przy zachowaniu pełnej kontroli ruchu na terenie obiektu. System obsługuje sprzedaż najczęściej wykorzystywanych biletów z kodem kreskowym (1D, 2D), jak również kart i opasek zbliżeniowych RFID pełniących rolę biletu wejściowego.

Rozwiązania oparte o kody kreskowe preferowane są w obiektach, gdzie pobierana jest jednorazowa opłata za wejście – możliwe jest również utworzenie stref, do których klient z danym biletem będzie miał dostęp.

W obiektach o bardziej złożonej charakterystyce proponujemy zastosowanie kart lub opasek RFID. Takie rozwiązanie pozwala na naliczanie opłat zależnych od czasu pobytu na terenie obiektu lub w dodatkowo płatnych strefach, bezgotówkową płatność za dodatkowe atrakcję, czy użycie karty lub opaski jako wewnętrznej karty płatniczej – np. w punktach gastronomicznych na terenie obiektu.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa i wygody użytkowania całość systemu pracuje online – w połączeniu z serwerem. Każde stanowisko kasowe, każdy element systemu podłączony jest do serwera, dzięki czemu w czasie rzeczywistym przekazywane są informacje o natężeniu ruchu, ilości osób w zadanych strefach, stanie kas, ilości sprzedanych biletów i innych parametrach.

System umożliwia:

-sprzedaż biletów w kasach i automatach rozliczeniowych
-obsługę wewnętrznej karty płatniczej
-obsługę wypożyczalni sprzętu i punktów gastronomicznych
-sprzedaż i rezerwacje biletów przez internet
-rozbudowę o system parkingowy
-obsługę mobilnych czytników biletowych
-kontrolę dostępu do zdefiniowanych stref

Podstawowe zadania systemu:

-maksymalne usprawnienie i przyśpieszenie procedury obsługi klienta
-pełen nadzór nad funkcjonowaniem obiektu
-dowolne konfigurowanie taryf i nadawanie uprawnień użytkownikom przez administratora systemu
-ścisłą kontrolę sprzedaży, uszczelnienie stanowisk kasowych
-generowanie zaawansowanych raportów sprzedażowych i marketingowych
-wsparcie dla systemów lojalnościowych i obsługę kart VIP
-obsługę Voucherów zniżkowych
-wydawanie faktur VAT i paragonów fiskalnych
-tworzenie kalendarza rezerwacji i grafika pracy

Modułowa budowa systemu pozwala łatwą rozbudowę funkcjonalności i zwiększenie atrakcyjności obiektu bez zmiany oprogramowania.

W wersji podstawowej klient otrzymuje do dyspozycji moduł kasowy, administracyjny, raportowy oraz moduł kontroli dostępu.

System oferuje jednak możliwość rozbudowy o dodatkowe elementy jak gastronomia, moduł sprzedaży i rezerwacji biletów przez internet, wewnętrzna karta płatnicza, czy system parkingowy.

Umożliwiamy sprzedaż biletów i promocji przy pośrednictwie strony WWW, dzięki czemu klienci mają możliwość zaplanowania wyjazdu i kupna biletów przy pomocy komputera, tableta lub smartfona.

Oprogramowanie wspiera i umożliwia wprowadzenie systemu voucherów i rabatów, jak również połączenie kilku odrębnych obiektów w systemie wspólnej karty wstępu, co znacząco podnosi atrakcyjność każdego z nich.

Obsługa modułu kasowego jest prosta i intuicyjna, co znacznie skraca czas potrzebny do przeszkolenia i wdrożenia pracowników.

Kasjer ma do dyspozycji pulpity sprzedażowe konfigurowane w całości przez administratora systemu – takie rozwiązanie pozwala ograniczyć do minimum błędy, dając możliwość sprzedaży jedynie zaprogramowanych wcześniej biletów po cenie ustalonej przez administratora.

O uprawnieniach przydzielanych kasjerowi decyduje administrator systemu. W zależności od konfiguracji osoba przy stanowisku kasowym może mieć do dyspozycji jedynie pulpity sprzedażowe, ale mogą też zostać przydzielone uprawnienia do zarządzania bazą klientów, wystawiania i drukowania faktur, przeprowadzania zwrotów i generowania raportów kasowych.

Co bardzo istotne – uprawnienia nie są przydzielane do konkretnego stanowiska, ale imiennie do osoby użytkownika systemu. Dzięki temu osoba posiadająca dane uprawnienia może z nich korzystać po zalogowaniu się na dowolnym stanowisku wchodzącym w skład systemu.

Moduł administracyjny to bardzo rozbudowane narzędzie pozwalające na dokładne określenie wszelkich parametrów pracy systemu i urządzeń wchodzących w jego skład. Z poziomu administratora możliwa jest pełna konfiguracja stanowisk kasowych oraz precyzyjne nadanie uprawnień dla każdego z użytkowników. Administrator może również wprowadzać cenniki, ustalać taryfy i promocje.

System daje możliwość ustanowienia cenników tak, że dany bilet będzie mógł zostać sprzedany przez kasjera tylko w ustalonym odgórnie terminie lub godzinach. Poza tym, określonym czasem jego sprzedaż nie będzie możliwa, co eliminuje nadużycia przy sprzedaży biletów promocyjnych.

System został zaprojektowany w taki sposób, aby w każdej chwili była możliwa jego rozbudowa o kolejne stanowiska kasowe czy kołowroty, jak również zwiększenie funkcjonalności poprzez wprowadzenie kas automatycznych, mobilnych terminali sprawdzania biletów, czy obsługi systemu parkingowego.

Moduł kasowy może współpracować z kasami automatycznymi, które umożliwią bezobsługową płatność za bilet. Wymienione urządzenia mają za zadanie zwiększenie wygody klienta oraz odciążenie stanowisk kasowych.