Rozwiązania dla:

Stadiony i Hale Sportowe

Base_s

Elektroniczny System Obsługi Kibica, Biletowania i Kontroli Dostępu na stadion, BASE_s zaprojektowany został z myślą o profesjonalnej obsłudze imprez masowych i sportowych na stadionach i halach sportowych. System umożliwia m. in. biletowanie imprez, wydawanie kart kibica, stałego klienta oraz kart rabatowych, kontrolę dostępu, stały podgląd ilości osób przebywających na stadionie, możliwość bezgotówkowej sprzedaży towarów i usług na terenie całego obiektu.
System zapewnia bezpieczeństwo z zachowaniem najwyższych standardów. Począwszy od wyspecjalizowanego oprogramowania, prostych w obsłudze dla personelu stanowisk kasowych, przez wandaloodporne kołowroty stadionowe i wbudowane w nich dualne czytniki karnetówzbliżeniowych i biletów z kodem kreskowym, po administracyjne możliwości raportowania, tworzenia zestawień i statystyk – cały system stanowi doskonały sposób na realizację programu „Bezpieczny stadion”.

Oprócz powyższych funkcji takich jak biletowanie Klientów, wpływ na poprawę bezpieczeństwa obiektu, oraz zarządzania obiektem, system pozwala na sprzedaż i rezerwacje on-line, rezerwacje usług i imprez, pełne rozliczanie usług gastronomicznych na terenie obiektu, rozliczanie wielu podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na obiekcie, oraz poza obiektem w ramach tzw wspólnej karty oraz inne.

System przeznaczony jest dla firm i instytucji prowadzących duże obiekty o charakterze sportowym i rekreacyjnym, w których większość usług rozliczanych jest w ramach jednego systemu obsługi obiektu.

System zapewnia i umożliwia:

- sprzedaż biletów, kart kibica i usług przez internet (sprzedaż usług on-line)
- rezerwacje on-line (rezerwacje usług, imprez, itd)
- tworzenie kalendarza rezerwacji i grafika pracy
- sprzedaż kart stałego klienta, kart VIP, kart rabatowych i itp
- obsługę kas automatycznych i automatów zwrotu kaucji
- wsparcie dla systemów lojalnościowych i obsługę kart VIP
- obsługę Voucherów zniżkowych
- obsługę wewnętrznej karty płatniczej
- numerowania miejsc na stadionie, tak aby miejsce było jednoznacznie określone sektor/miejsce, system nie sprzeda dwóch biletów na to samo miejsce
- plan graficzny obiektu, trybun (sektory, miejsca) – możliwość wyboru miejsca na ekranie
- baza kibiców - karta kibica jednoznacznie identyfikuje kibica i jego dane
- rozbudowany system rezerwacji i kart kibica, klubowiczów, vipowskich
- zapewnienie bezpieczeństwa obiektu
- szybkość obsługi
- szybkość i skuteczność wyłapywania osób z zakazem stadionowym
- 2-stopniowa kontrola: w momencie sprzedaży biletu oraz w chwili wejścia na stadion
- ścisła kontrola kasy oraz przejść
- furty/bramy z elektronicznym układem hamującym (np. uniemożliwiającym zgniecenie dziecka przez tłum)
- kołowroty o wysokiej estetyce i niezawodności wykonania (Gotschlich
- czytniki wpuszczające, mogące obsługiwać karty dowolnych formatów i kody kreskowe
- kamery z funkcją detekcji twarzy
- prosty interfejs użytkownika
- rozbudowany moduł kontrolno-administracyjny
- możliwość sprzedaży biletów przez podmioty zewnętrzne
- możliwość automatycznego raportowania na adres poczty elektronicznej (e-mail)
- zdalną administracja przez Internet
- stały, zdalny monitoring pracy systemu z centrum serwisowego BASE System
- rejestracja wszystkich parametrów pracy systemu
- wydawanie faktur VAT i paragonów fiskalnych
- sygnalizacja optyczna i akustyczna na kołowrotach – sygnalizacja próby wejścia forsownego
- sygnalizacja próby wejścia osoby z zakazem stadionowym
- bilety: karta zbliżeniowa, bilet z kodem kreskowym
- usprawnienie i przyspieszenie procedury obsługi klienta
- naliczanie i pobór opłat ze wszystkich atrakcji i usług w kasie
- dowolne konfigurowanie taryf i nadawanie uprawnień użytkownikom przez administratora systemu
- ścisłą kontrolę stanowisk kasowych – uszczelnienie kasy
- kontrolę ruchu Klienta po obiekcie włącznie z kontrolą korzystania ze stref i usług dodatkowych
- stały podgląd ilości osób przebywających na obiekcie oraz w poszczególnych strefach
- łatwość obsługi przez personel
- zarządzanie obiektem i systemem od strony administracyjnej (bardzo rozbudowany moduł administracyjny)
- generowanie zaawansowanych raportów sprzedażowych i marketingowych - szeroka gama raportów (sprzedażowe, marketingowe, itp)

Przed wejściem na stadion kibice kierowani są przez służby porządkowe do odpowiednich bramek wejściowych - kołowrotów przepuszczających pojedyncze osoby. Przejście przez kołowrót możliwe będzie po zbliżeniu karty wstępu (biletu, karty kibica) do czytnika kart zbliżeniowych systemu kontroli dostępu. Jeśli bilet jest ważny dla danego przejścia, system zwolni bramkę i umożliwi przejście jednej osoby. Na kołowrotach wejściowych zainstalowane są kamery identyfikujące kibica. W ten sposób uzyskamy ujęcie identyfikujące każdej osoby wchodzącej na stadion. Każdemu widzowi posiadającemu prawo dostępu do stadionu na podstawie biletu będzie wykonane przy przejściu przez bramkę zdjęcie połączone z danymi identyfikacyjnymi widza. Jego wizerunek może być przy tym porównywany z wizerunkiem z bazy danych stadionowych i z danymi z biletu, przy pomocy którego przekroczył bramkę.
Takie rozwiązanie zapewni możliwość identyfikacji widzów, i „wyłapanie” Kibiców, którzy nie powinni się znaleźć na danej imprezie, lub którzy zaczną się na stadionie negatywnie wyróżniać i zostaną zarejestrowani na innych kamerach wideo. Po wejściu na teren stadionu kibic będzie mógł się poruszać swobodnie w rejonie przypisanym mu na bilecie strefy (punkty gastronomiczne, sklepy, zaplecze sanitarne, etc.)

IMPREZY BILETOWANE

System umożliwia biletowanie imprez masowych z wykorzystaniem biletów jednorazowych z kodem kreskowym. Klient podchodzi do kasy, zakupuje bilet na daną imprezę, podchodzi do kołowrotu wejściowego, zbliża bilet z kodem kreskowym do skanera czytnika zainstalowanego na kołowrocie. Jeśli bilet jest ważny, system zwolni bramkę i umożliwi przejście jednej osoby. Produkowany przez nas system jest rozwiązaniem kompleksowym i jednym z najnowocześniejszych na rynku.

Obsługa modułu kasowego jest prosta i intuicyjna, co znacznie skraca czas potrzebny do przeszkolenia i wdrożenia pracowników.

Kasjer ma do dyspozycji pulpity sprzedażowe konfigurowane w całości przez administratora systemu – takie rozwiązanie pozwala ograniczyć do minimum błędy, dając możliwość sprzedaży jedynie zaprogramowanych wcześniej karnetów i biletów w cenie ustalonej przez administratora.

O uprawnieniach przydzielanych kasjerowi decyduje administrator systemu. W zależności od konfiguracji osoba przy stanowisku kasowym może mieć do dyspozycji jedynie pulpity sprzedażowe, ale mogą też zostać przydzielone uprawnienia do zarządzania bazą klientów, wystawiania i drukowania faktur, przeprowadzania zwrotów i generowania raportów kasowych.

Co bardzo istotne – uprawnienia nie są przydzielane do konkretnego stanowiska, ale imiennie do osoby użytkownika systemu. Dzięki temu osoba posiadająca dane uprawnienia może z nich korzystać po zalogowaniu się na dowolnym stanowisku wchodzącym w skład systemu.

Moduł administracyjny to bardzo rozbudowane narzędzie pozwalające na dokładne określenie wszelkich parametrów pracy systemu i urządzeń wchodzących w jego skład. Z poziomu administratora możliwa jest pełna konfiguracja stanowisk kasowych oraz precyzyjne nadanie uprawnień dla każdego z użytkowników. Administrator może również wprowadzać cenniki, ustalać taryfy i promocje.

System daje możliwość ustanowienia cenników tak, że dany bilet będzie mógł zostać sprzedany przez kasjera tylko w ustalonym odgórnie terminie lub godzinach. Poza tym, określonym czasem jego sprzedaż nie będzie możliwa, co eliminuje nadużycia przy sprzedaży karnetów promocyjnych.

System został zaprojektowany w taki sposób, aby w każdej chwili była możliwa jego rozbudowa o kolejne urządzenia typu stanowiska kasowe czy kołowroty, jak również zwiększenie funkcjonalności poprzez wprowadzenie kas automatycznych, automatów rozliczeniowych itp.

Moduł kasowy może współpracować z kasami automatycznymi oraz automatami rozliczeniowymi. Wymienione urządzenia mają za zadanie zwiększenie wygody klienta oraz odciążenie stanowisk kasowych.

Kasa automatyczna to rozwiązanie pozwalające na bezobsługową sprzedaż biletów i karnetów, dzięki czemu zmniejsza się liczba potrzebnego personelu. Kasy mogą przyjmować płatności kartą płatniczą, płatności zbliżeniowe, banknoty, monety oraz wydawać resztę. Funkcjonalność zależy tu od konfiguracji urządzenia.

Jest to rozwiązanie bardzo wygodne zarówno dla klienta i dla personelu obiektu, ponieważ znacznie zmniejsza natężenie ruchu przy kasach.