Rozwiązania dla:

Parkingi

Base_t

W naszej ofercie na stałe zagościły systemy kontroli wjazdu i pobierania opłat za parkowanie.

Profesjonalny system parkingowy daje możliwość kompleksowego zarządzania parkingiem, pobierania opłat wg ustalonych taryf – za wjazd lub czas parkowania.

Oferowane przez nas rozwiązanie to bardzo zaawansowany system parkingowy z niemal nieograniczonymi możliwościami pod kątem dostępnych konfiguracji i dopasowania do potrzeb użytkownika.

W zależności od konfiguracji system ma możliwość:

-naliczania opłat zależnych od czasu parkowania (wg ustalonych taryf)
-pobierania opłaty jednorazowej bez względu na czas postoju
-obsługi kart abonamentowych
-obsługi kart miejskich

Płatności są rozliczane na podstawie biletu z kodem kreskowym, który klient otrzymuje przy wjeździe na parking. Za wydanie biletu odpowiada terminal wjazdowy – bileterka, która może również obsługiwać karty abonamentowe.

Rozliczenie może być realizowane w kasie parkingu lub w samoobsługowych automatach parkingowych – wyjazd z parkingu odbywa się po uiszczeniu należności za parkowanie.

Zezwolenie na wyjazd i otwarcie szlabanu realizowane jest przez terminal wyjazdowy po odczytaniu aktualnego biletu lub karty abonamentowej.

Opłata za wyjazd może być też pobierana przez kasjera przy wyjeździe, który po otrzymaniu zapłaty otwiera szlaban umożliwiając wyjazd.

Dostępne są również systemy w uproszczonej wersji, gdzie płatność jest stała i niezależna od czasu parkowania. W przypadku uproszczonego systemu należność może być pobierana przez moneterkę zainstalowaną przy wjeździe, która daje sygnał otwarcia szlabanu po otrzymaniu odpowiedniej kwoty.

Oferowany system parkingowy może współpracować z innymi systemami -np. system biletowania, system elektronicznej obsługi klienta funkcjonującymi m.in. na terenie ośrodków sportowych, centrów konferencyjnych, parków rozrywki i innych.

W pełni lub pół automatyczne systemy pozwalają na:

-pobieranie opłat za wjazd lub czas parkowania
-kontrole ilości pojazdów na parkingu
-wyeliminowanie parkowania przez osoby nieuprawnione
-zwiększenie dochodów poprzez skuteczne egzekwowanie opłat parkingowych
-nadanie przywilejów jak darmowy lub tańszy parking dla klientów
-obsługę kart abonamentowych
-obsługę kart miejskich
-obsługę tablic informujących o ilości wolnych miejsc parkingowych

Produkowany przez nas system jest rozwiązaniem kompleksowym i jednym z najnowocześniejszych na rynku.

System zbudowany jest z modułów, które ściśle ze sobą współpracują.

Obsługa modułu kasowego jest prosta i intuicyjna, co znacznie skraca czas potrzebny do przeszkolenia i wdrożenia pracowników.

Kasjer ma do dyspozycji pulpity sprzedażowe konfigurowane w całości przez administratora systemu – takie rozwiązanie pozwala ograniczyć do minimum błędy, dając możliwość sprzedaży jedynie zaprogramowanych wcześniej karnetów i biletów w cenie ustalonej przez administratora.

O uprawnieniach przydzielanych kasjerowi decyduje administrator systemu. W zależności od konfiguracji osoba przy stanowisku kasowym może mieć do dyspozycji jedynie pulpity sprzedażowe, ale mogą też zostać przydzielone uprawnienia do zarządzania bazą klientów, wystawiania i drukowania faktur, przeprowadzania zwrotów i generowania raportów kasowych.

Co bardzo istotne – uprawnienia nie są przydzielane do konkretnego stanowiska, ale imiennie do osoby użytkownika systemu. Dzięki temu osoba posiadająca dane uprawnienia może z nich korzystać po zalogowaniu się na dowolnym stanowisku wchodzącym w skład systemu.

Moduł administracyjny to bardzo rozbudowane narzędzie pozwalające na dokładne określenie wszelkich parametrów pracy systemu i urządzeń wchodzących w jego skład. Z poziomu administratora możliwa jest pełna konfiguracja stanowisk kasowych oraz precyzyjne nadanie uprawnień dla każdego z użytkowników.

Administrator może również wprowadzać cenniki, ustalać taryfy i promocje.

System daje możliwość ustanowienia cenników tak, że dany opłaty będą naliczane wg ściśle określonych taryf funkcjonujących w zadanym czasie.

System został zaprojektowany w taki sposób, aby w każdej chwili była możliwa jego rozbudowa o kolejne terminale wjazdowe /wyjazdowe, szlabany, czy zwiększenie funkcjonalności poprzez wprowadzenie automatów rozliczeniowych.

Kasa automatyczna to rozwiązanie pozwalające na bezobsługową sprzedaż biletów i karnetów, dzięki czemu zmniejsza się liczba potrzebnego personelu. Kasy mogą przyjmować płatności kartą płatniczą, płatności zbliżeniowe, banknoty, monety oraz wydawać resztę. Funkcjonalność zależy tu od konfiguracji urządzenia.