Parków rozrywki

Zator - DINOZATORLAND

Przed sezonem letnim 2010 roku został uruchomiony system biletowania i kontroli dostępu na terenie parku rozrywki Dinozatorland

Jest to nowoczesny i chętnie odwiedzany park rozrywki, gdzie za obsługę klienta, sprzedaż biletów oraz kontrolę dostępu odpowiada dostarczony przez nas system.

W ramach uruchomienia dostarczono sprzęt komputerowy dla kompletnych stanowisk kasowych, serwer systemu oraz bramki obrotowe z czytnikami biletów.

W skład systemu wchodzi również ręczny terminal (palmtop) umożliwiający sprawdzanie biletów przez personel parku rozrywki.

Wszystkie elementy systemu pracują online w połączeniu z serwerem, pod kontrolą oprogramowania dostarczonego przez firmę BASE System.

System w dalszym ciągu jest rozbudowywany i z powodzeniem funkcjonuje do dziś dnia, czego potwierdzeniem są referencje wystawione przez dyrektor Dinozatorland sp.z o.o.