Wypożyczalni

Skarżysko-Kamienna - Lodowisko

Firma BASE System miała przyjemność dostarczyć i uruchomić elektroniczny system obsługi klienta wraz ze zintegrowanym systemem obsługi wypożyczalni dla lodowiska w Skarżysku Kamiennej.
System uruchomiono w grudniu 2011r i funkcjonuje do chwili obecnej.
W ramach zamówienia dostarczono kompletne stanowisko kasowe, kołowrót wejścia z czytnikiem dualnym obsługującym bilety z kodem kreskowym oraz karty zbliżeniowe RFID, stanowisko wypożyczalni łyżew.

Dla wejść jednorazowych drukowane są bilety z kodem kreskowym, a w przypadku karnetów wykorzystywane są karty zbliżeniowe RFID.
Stanowisko wypożyczalni wyposażone zostało w komputer z oprogramowaniem i niezbędnym osprzętem. Łyżwy zostały oznaczone etykietami z kodem kreskowym, który służy do szybkiej identyfikacji w systemie. Przy wydaniu sprzętu z wypożyczalni skanowany jest kod kreskowy, a informacja o ich wypożyczeniu przypisywana do danego klienta.
Płatność za wypożyczony sprzęt może być pobierana jako stała kwota lub uzależniona od czasu wypożyczenia. Rozliczenie za wypożyczenie odbywa się w kasie wypożyczalni, niezależnie od rozliczenia za pobyt na lodowisku.
Takie rozwiązanie pozwala na samodzielne funkcjonowanie wypożyczalni jako odrębnego podmiotu.
Dodatkowo system przewiduje możliwość zastosowania dodatkowo mobilnego terminala do sprawdzania ważności biletu.