Oprogramowania dla:

Stoki narciarskie

Oprogramowanie systemu BASE_Ski zostało stworzone specjalnie z myślą o ośrodkach narciarskich z uwzględnieniem wszystkich aspektów związanych ze sprzedażą, obsługą klienta, kontrolą nad funkcjonowaniem ośrodka oraz marketingiem.

Nasi klienci otrzymują zaawansowane narzędzie umożliwiające kompleksową obsługę stacji narciarskiej oraz podmiotów współpracujących jak wypożyczalnie sprzętu, gastronomie, hotele i parkingi.

Proponujemy również dołączenie do systemu wspólnej karty, który znacząco zwiększa atrakcyjność obiektu przekładając się bezpośrednio na zwiększenia obrotów i zadowolenie klientów. Więcej o tym rozwiązaniu dowiecie się Państwo klikając TUTAJ

BASE_Ski jest w pełni kompatybilny z pionierskim portalem sprzedaży karnetów przez internet www.e-skipass.pl

Oprogramowanie systemu BASE_Ski składa się z kilku modułów ściśle ze sobą współpracujących, które opisano poniżej.

Moduł kasowy

Kasjerzy dysponują pulpitem sprzedażowym, który można określić „szytym na miarę”.
Pulpit każdego z użytkowników konfigurowany jest przez administratora systemu, który decyduje jakie operacje może wykonywać kasjer.
Niezależnie od konfiguracji moduł kasowy zawsze pozostaje intuicyjny i prosty w obsłudze, dzięki czemu sprzedaż jest szybka i bezproblemowa.

Każdy kasjer może dysponować kilkoma pulpitami kasowymi, na których będą widnieć przyciski odpowiadające za:
-sprzedaż karnetów czasowych i ilościowych (normalne, ulgowe)
 -sprzedaż biletów jednorazowych (normalne, ulgowe)
-pobranie kaucji za kartę
-zwrot kaucji
-wystawienie paragonu / faktury
-udzielenie rabatu
-rozliczenie gotówką lub kartą płatniczą
-kalendarz
-panel rezerwacji
-kalkulator
-panel bazy danych
-inne – wg ustawień administratora

W zależności od przydzielonych uprawnień kasjer może mieć dostęp do następujących zakładek

INFO – podstawowe narzędzie umożliwiające m.in. sprawdzenie stanu osobowego, ilości aktywnych karnetów, historii wywołanego karnetu z wyświetleniem i wydrukiem daty i godziny każdego użycia.

KASA- informacje o aktualnym stanie kasy, wydanych kart, stanie kaucji. Możliwe operacje jak zwrot i kompensacja kaucji, pobranie z kasy, wpłata, raport zmianowy.

KLIENCI- baza klientów z opcją wydruku danych, przypisania zdjęcia do klienta, przypisania karty oraz rezerwacji.

FAKTURY- zakładka obsługująca operacje na fakturach. Wystawianie FV do paragonu, faktury korygujące, lista towarów, klienci.

Moduł administracyjny

Jest to najważniejsza i zarazem najbardziej rozbudowana część systemu BASE_Ski.

Moduł ten dysponuje wszelkimi dostępnymi uprawnieniami pozwalającymi na całościowe zarządzanie systemem, raportowanie i definiowanie wszelkich parametrów pracy.

Podstawową funkcjonalnością stosowaną najczęściej przez administratora jest definiowanie taryf i cenników, konfiguracja pulpitów sprzedażowych oraz nadawanie uprawnień użytkownikom systemu.

Administrator systemu ma pełną kontrolę nad sprzedażą włączając w to ustanawianie wszelkich promocji i rabatów, które mogą być następnie sprzedawane przez kasjerów.

Opisywany moduł pozwala również na:

-zarządzanie magazynem
-kontrolowanie pracy urządzeń – czytniki, kołowroty
-wprowadzanie danych osobowych
-ustanawianie grafików pracy
-definiowanie wydarzeń – imprezy obiektowe, święta
...i wiele innych

System zaprojektowano tak, że pełna administracja i zarządzanie może być prowadzone zdalnie z siedziby firmy BASE System.

W takiej sytuacji zmian administracyjnych dokonuje pion informatyczny BASE System zgodnie z preferencjami i życzeniem klienta.

Moduł raportów

Jest to niezwykle istotna część oprogramowania, która pozwala zachować pełen nadzór nad funkcjonowaniem obiektu.

Dostęp do raportów mają osoby uprawnione – ustanowione przez administratora systemu.

Uprawnienia do generowania każdego z raportów są przydzielane niezależnie, dzięki czemu różnym użytkownikom można przypisać inną gamę raportów.

RAPORTY WG PARAMETRÓW:

-okres
-pracownicy
-stanowiska
-czytniki
-pozostałe parametry

 RAPORTY SPRAWDZAJĄCE:

-zmianowy
-okresowy
-lista przychodów
-zwroty
-pobrania
-logowania
-lista rejestracji na czytnikach
-lista wejść i wyjść na czytnikach
-historia abonamentu

RAPORTY SPRZEDAŻOWE:

-wg kategorii
-wg towaru
-podsumowanie wg formy płatności
-podsumowanie wg stawki VAT
-podsumowanie dzienne
-lista faktur

RAPORTY KATEGORII BILETY:

-aktywne rotacyjne/ punktowe / depozyty / wypożyczenia
-aktywne abonamenty okresowe
-aktywne abonamenty przedpłacone
-skasowane abonamenty
-rejestracja wydań biletów
-rabaty dla karty

RAPORTY KAUCJI:

-lista kaucji
-operacje na kaucjach
-stan kart
-operacje na kaucjach dla wybranej karty

RAPORTY STATYSTYCZNE (MARKETINGOWE):

-statystyka wg rejestracji
-statystyka sprzedaży wg typu – godzinowo i dziennie
-statystyka sprzedaży wg kategorii – godzinowo i dziennie
-wejścia na terminalach
-stan osób na obiekcie
-rejestracje na czytnikach
-wykorzystanie abonamentów przedpłaconych wg towaru lub kategorii
-wykorzystanie abonamentów rotacyjnych -godzinowo
-statystyka wydań biletów
-statystyka informacji dodatkowych

 RAPORTY KATEGORII KLIENTÓW:

-operacje dla kart przypisanych klientom
-informacje personalizacyjne
-dane klientów
-zmiany w bazie klientów

RAPORTY UMÓW

RAPORTY MAGAZYNONWE

RAPORTY GASTRONOMIA

RAPORTY REZERWACJI