Oprogramowania dla:

Stadiony i hale sportowe

 Oprogramowanie X_Sol Base_s dla stadionów i hal sportowych jest rozwiązaniem bardzo rozbudowanym pod względem funkcjonalności. Został opracowany, tak aby spełniać wszystkie, nawet najbardziej skomplikowane, oczekiwania użytkowników i zarządzających tego typu obiektami. Jest to jedno z najnowocześniejszych rozwiązań do zarządzania obiektem i obsługą klientów.

Nasi klienci otrzymują zaawansowane narzędzie umożliwiające kompleksową obsługę obiektu aquaparku oraz podmiotów współpracujących jak gastronomia, hotele i parkingi.

System ma również możliwość wprowadzenia tzw” wspólnej karty”, czyli obsługi wielu obiektów i podmiotów gospodarczych za pomocą jednego systemu. Takie rozwiązanie, znacząco zwiększa atrakcyjność obiektu przekładając się bezpośrednio na zwiększenia obrotów i zadowolenie klientów.

Oprogramowanie systemu BASE_s składa się z kilku modułów ściśle ze sobą współpracujących, które opisano poniżej.

Oprogramowanie zarządza m. in.:

- urządzeniami biletowania i rozliczania klientów (kasy, komputery, drukarki, czytniki personalizacyjne)
- sprzedażą usług (sprzedaż jednorazowa, sprzedaż kart kibica i karnetów, sprzedaż on-line)
- rezerwacjami (rezerwacje on-line, rezerwacje miejsc, usług, imprez, itd)
- urządzeniami kontroli wejścia/przejścia (kołowroty, tripody, bramki ewakuacyjne, czytniki KD,
- gastronomią (bary, restauracje, moduł magazynowy, receptury, itp.)
- ruchem klientów na obiekcie (ilość osób na obiekcie/w poszczególnych strefach, itp.)
- ścisłą kontrolą pracowników (rejestracja czasu pracy, raporty zmianowe, karty pracownicze, kontrola ruchu pracowników po obiekcie, itp.
- raportami (raporty sprzedażowe, marketingowe, kontrolne, itd.)
- systemem tzw. „wspólnej karty”
- rozliczanie w ramach jednego obiektu podmiotów gospodarczych świadczących usługi na danym obiekcie

Moduł kasowy

Kasjerzy dysponują pulpitem sprzedażowym, który można określić „szytym na miarę”.
Pulpit każdego z użytkowników konfigurowany jest przez administratora systemu, który decyduje jakie operacje może wykonywać kasjer.
Niezależnie od konfiguracji moduł kasowy zawsze pozostaje intuicyjny i prosty w obsłudze, dzięki czemu sprzedaż jest szybka i bezproblemowa.

Każdy kasjer może dysponować kilkoma pulpitami kasowymi, na których będą widnieć przyciski odpowiadające za:
-sprzedaż kart kibica, karnetów czasowych i ilościowych
-sprzedaż biletów jednorazowych (normalne, ulgowe)
-pobranie kaucji za kartę
-zwrot kaucji
-wystawienie paragonu / faktury
-udzielenie rabatu
-rozliczenie gotówką lub kartą płatniczą
-kalendarz
-panel rezerwacji
-kalkulator
-panel bazy danych
-inne – wg ustawień administratora

W zależności od przydzielonych uprawnień kasjer może mieć dostęp do następujących zakładek

INFO – podstawowe narzędzie umożliwiające m.in. sprawdzenie stanu osobowego, ilości aktywnych karnetów, historii wywołanego karnetu z wyświetleniem i wydrukiem daty i godziny każdego użycia.

KASA- informacje o aktualnym stanie kasy, wydanych kart, stanie kaucji. Możliwe operacje jak zwrot i kompensacja kaucji, pobranie z kasy, wpłata, raport zmianowy.

KLIENCI- baza klientów z opcją wydruku danych, przypisania zdjęcia do klienta, przypisania karty oraz rezerwacji.

FAKTURY- zakładka obsługująca operacje na fakturach. Wystawianie FV do paragonu, faktury korygujące, lista towarów, klienci.

Moduł administracyjny

Jest to najważniejsza i zarazem najbardziej rozbudowana część systemu BASE_Ski.

Moduł ten dysponuje wszelkimi dostępnymi uprawnieniami pozwalającymi na całościowe zarządzanie systemem, raportowanie i definiowanie wszelkich parametrów pracy.

Podstawową funkcjonalnością stosowaną najczęściej przez administratora jest definiowanie taryf i cenników, konfiguracja pulpitów sprzedażowych oraz nadawanie uprawnień użytkownikom systemu.

Administrator systemu ma pełną kontrolę nad sprzedażą włączając w to ustanawianie wszelkich promocji i rabatów, które mogą być następnie sprzedawane przez kasjerów.

Opisywany moduł pozwala również na:

-zarządzanie magazynem
-kontrolowanie pracy urządzeń – czytniki, kołowroty
-wprowadzanie danych osobowych
-ustanawianie grafików pracy
-definiowanie wydarzeń – imprezy obiektowe, święta
...i wiele innych

System zaprojektowano tak, że pełna administracja i zarządzanie może być prowadzone zdalnie z siedziby firmy BASE System.

W takiej sytuacji zmian administracyjnych dokonuje pion informatyczny BASE System zgodnie z preferencjami i życzeniem klienta.

Moduł raportów

Jest to niezwykle istotna część oprogramowania, która pozwala zachować pełen nadzór nad funkcjonowaniem obiektu.

Dostęp do raportów mają osoby uprawnione – ustanowione przez administratora systemu.

Uprawnienia do generowania każdego z raportów są przydzielane niezależnie, dzięki czemu różnym użytkownikom można przypisać inną gamę raportów.

RAPORTY WG PARAMETRÓW:

-okres
-pracownicy
-stanowiska
-czytniki
-pozostałe parametry

 RAPORTY SPRAWDZAJĄCE:

-zmianowy
-okresowy
-lista przychodów
-zwroty
-pobrania
-logowania
-lista rejestracji na czytnikach
-lista wejść i wyjść na czytnikach
-historia abonamentu

RAPORTY SPRZEDAŻOWE:

-wg kategorii
-wg towaru
-podsumowanie wg formy płatności
-podsumowanie wg stawki VAT
-podsumowanie dzienne
-lista faktur

RAPORTY KATEGORII BILETY:

-aktywne rotacyjne/ punktowe / depozyty / wypożyczenia
-aktywne abonamenty okresowe
-aktywne abonamenty przedpłacone
-skasowane abonamenty
-rejestracja wydań biletów
-rabaty dla karty

RAPORTY KAUCJI:

-lista kaucji
-operacje na kaucjach
-stan kart
-operacje na kaucjach dla wybranej karty

RAPORTY STATYSTYCZNE (MARKETINGOWE):

-statystyka wg rejestracji
-statystyka sprzedaży wg typu – godzinowo i dziennie
-statystyka sprzedaży wg kategorii – godzinowo i dziennie
-wejścia na terminalach
-stan osób na obiekcie
-rejestracje na czytnikach
-wykorzystanie abonamentów przedpłaconych wg towaru lub kategorii
-wykorzystanie abonamentów rotacyjnych -godzinowo
-statystyka wydań biletów
-statystyka informacji dodatkowych

 RAPORTY KATEGORII KLIENTÓW:

-operacje dla kart przypisanych klientom
-informacje personalizacyjne
-dane klientów
-zmiany w bazie klientów

RAPORTY UMÓW

RAPORTY MAGAZYNONWE

RAPORTY GASTRONOMIA