Oprogramowania dla:

Wypożyczalnie

Oprogramowanie obsługi wypożyczalni sprzętu X_Rent pozwala łatwo i skutecznie nadzorować pracę wypożyczalni wszelkiego rodzaju sprzętu sportowego. W jego skład wchodzą ściśle ze sobą współpracujące moduły oprogramowania:

-moduł kasowy
-moduł administracyjny
-moduł raportów
-moduł magazynowy

Obsługa modułu kasowego jest prosta i intuicyjna, co znacznie skraca czas potrzebny do przeszkolenia i wdrożenia pracowników.

Kasjer ma do dyspozycji pulpity sprzedażowe konfigurowane w całości przez administratora systemu – takie rozwiązanie pozwala ograniczyć do minimum błędy, dając możliwość wypożyczania po cenach ustalonych wcześniej przez administratora dla każdej grupy sprzętu.

Po zeskanowaniu kodu kreskowego widniejącego na wypożyczanym sprzęcie automatycznie naliczana jest opłata wg aktualnie obowiązującej taryfy.

Administrator decyduje o tym, jaką funkcje będą dostępne dla każdego z użytkowników systemu. W zależności od konfiguracji osoba przy stanowisku kasowym może mieć do dyspozycji jedynie pulpity sprzedażowe, ale mogą też zostać przydzielone uprawnienia do zarządzania bazą klientów, wystawiania i drukowania faktur i generowania raportów.

Co bardzo istotne – uprawnienia nie są przydzielane do konkretnego stanowiska, ale imiennie do osoby użytkownika systemu. Dzięki temu osoba posiadająca dane uprawnienia może z nich korzystać po zalogowaniu się na dowolnym stanowisku wchodzącym w skład systemu.

Moduł magazynowy odpowiada za ewidencje sprzętu znajdującego się w wypożyczalni. Tutaj przy pomocy etykiet z kodem kreskowym wprowadzany jest sprzęt i przypisywane do niego potrzebne informacje (marka, model, parametry, uwagi). Uprawnienia do wprowadzenia sprzętu na stan magazynowy oraz jego zdejmowania ma administrator systemu X_Rent.

Moduł administracyjny to bardzo rozbudowane narzędzie pozwalające na dokładne określenie wszelkich parametrów pracy systemu. Z poziomu administratora możliwa jest pełna konfiguracja stanowisk kasowych oraz precyzyjne nadanie uprawnień dla każdego z użytkowników.

Administrator może również wprowadzać cenniki, ustalać taryfy i promocje.

System daje możliwość ustanowienia cenników tak, że dana promocja czy obniżka będzie dostępna tylko w określonym odgórnie terminie lub godzinach.

System został zaprojektowany w taki sposób, aby w każdej chwili była możliwa jego rozbudowa o kolejne stanowiska kasowe czy obsługę sieci wypożyczalni w ramach jednego systemu.

Moduł raportów jest narzędziem służącym pełnieniu nadzoru nad pracą personelu i kontroli funkcjonowania wypożyczalni sprzętu. W gamie raportów znajdują się również raporty statystyczne, które są niezwykle pomocne przy ustalaniu strategii marketingowej i planowaniu wszelkiego rodzaju promocji.

Lista wybranych raportów:

RAPORTY WG PARAMETRÓW:

-okres
-pracownicy
-stanowiska
-czytniki
-pozostałe parametry

 RAPORTY SPRAWDZAJĄCE:

-zmianowy
-okresowy
-lista przychodów
-zwroty
-pobrania
-logowania
-lista rejestracji na czytnikach
-lista wejść i wyjść na czytnikach
-historia abonamentu

RAPORTY SPRZEDAŻOWE:

-wg kategorii
-wg towaru
-podsumowanie wg formy płatności
-podsumowanie wg stawki VAT
-podsumowanie dzienne
-lista faktur

RAPORTY MAGAZYNOWE

-stan magazynowy
-zmiany w magazynie
-zmiany w magazynie -podsumowanie
-sprzedaż z magazynu- dziennie

RAPORTY STATYSTYCZNE (MARKETINGOWE):

-statystyka wg rejestracji
-statystyka sprzedaży wg typu – godzinowo i dziennie
-statystyka sprzedaży wg kategorii – godzinowo i dziennie
-wejścia na terminalach
-stan osób na obiekcie
-rejestracje na czytnikach
-wykorzystanie abonamentów przedpłaconych wg towaru lub kategorii
-wykorzystanie abonamentów rotacyjnych -godzinowo
-statystyka wydań biletów
-statystyka informacji dodatkowych

 RAPORTY KATEGORII KLIENTÓW:

-operacje dla kart przypisanych klientom
-informacje personalizacyjne
-dane klientów
-zmiany w bazie klientów

RAPORTY UMÓW

RAPORTY REZERWACJI