Oprogramowania dla:

Spa / Fitness

Oprogramowanie X_Sol fit zostało stworzone z myślą o klubach fitness, spa&wellness, klubach Squash.

Do dyspozycji oddajemy profesjonalne narzędzie umożliwiające kompleksowe zarządzanie klubem oraz kontrolę jego funkcjonowaniem.

Oprogramowanie umożliwia m.in.:

-sprzedaż i karnetów i wejściówek
-respektowanie kart typu "Multisport"
-tworzenie kart członkowskich (karnetów) z różnymi uprawnieniami
-zarządzanie grafikiem zajęć oraz trenerów
-zarządzanie pracą personelu
-obsługę grafika i rezerwacji dla klientów przez internet
-definiowanie stref (np. Siłownia, fitness, sauny, basen i inne) dla zróżnicowania rodzajów członkostwa
-zliczanie osób przebywających na terenie klubu i w zadanych strefach
-informowanie klubowiczów i obsługi o ilości osób przebywających w klubie /strefie
-obsługę zegarów wyświetlających pozostały czas gry (squash)
-naliczanie opłat za korzystanie ze stref dodatkowo płatnych
-obsługę gastronomii i wypożyczalni.

Oprogramowanie wspiera i umożliwia wprowadzenie systemu voucherów i rabatów, jak również połączenie kilku odrębnych obiektów w systemie wspólnej karty wstępu, co znacząco podnosi atrakcyjność każdego z nich.

System zbudowany jest modułowo, co pozwala na łatwą rozbudowę i zwiększenie funkcjonalności poprzez dodanie kolejnych modułów odpowiedzialnych np. za sprzedaż przez internet.

Moduł kasowy

Kasjerzy dysponują pulpitem sprzedażowym, który można określić „szytym na miarę”.

Pulpit każdego z użytkowników konfigurowany jest przez administratora systemu, który decyduje jakie operacje może wykonywać kasjer.

Niezależnie od konfiguracji moduł kasowy zawsze pozostaje intuicyjny i prosty w obsłudze, dzięki czemu sprzedaż jest szybka i bezproblemowa.

Każdy kasjer może dysponować kilkoma pulpitami kasowymi, na których będą widnieć przyciski i funkcje odpowiadające za:

-sprzedaż karnetów i wejściówek o różnych uprawnieniach
-obsługę kart typu "Multisport"
-określenie uprawnień wstępu do stref dla sprzedanych biletów
-uwzględnienie Voucherów i kuponów rabatowych
-podgląd ilości osób w klubie
-wystawienie paragonu / faktury
-stworzenie rezerwacji
-rozliczenie gotówką lub kartą płatniczą
-kalendarz
-panel rezerwacji
-kalkulator
-panel bazy danych
-inne – wg ustawień administratora.

W zależności od przydzielonych uprawnień kasjer może mieć dostęp do następujących zakładek

INFO – podstawowe narzędzie umożliwiające m.in. sprawdzenie stanu osobowego, ilości aktywnych biletów, historii wywołanego karnetu z wyświetleniem i wydrukiem daty i godziny każdego odczytania

KASA- informacje o aktualnym stanie kasy, wydanych biletów. Możliwe operacje jak zwrot, pobranie z kasy, wpłata, raport zmianowy.

KLIENCI- baza klientów z opcją wydruku danych, przypisania zdjęcia do klienta, przypisania karty oraz rezerwacji.

FAKTURY- zakładka obsługująca operacje na fakturach. Wystawianie FV do paragonu, faktury korygujące, lista towarów, klienci.

Moduł administracyjny

Jest to najważniejsza i zarazem najbardziej rozbudowana część systemu.

Moduł ten dysponuje wszelkimi dostępnymi uprawnieniami pozwalającymi na całościowe zarządzanie systemem, raportowanie i definiowanie wszelkich parametrów pracy.

Podstawową funkcjonalnością stosowaną najczęściej przez administratora jest definiowanie taryf i cenników, konfiguracja pulpitów sprzedażowych oraz nadawanie uprawnień użytkownikom systemu.

Administrator systemu ma pełną kontrolę nad sprzedażą włączając w to ustanawianie wszelkich promocji i rabatów, które mogą być następnie sprzedawane przez kasjerów.

Opisywany moduł pozwala również na:

-zarządzanie magazynem
-kontrolowanie pracy urządzeń:czytniki, kołowroty
-wprowadzanie danych osobowych
-ustanawianie grafików pracy
-definiowanie wydarzeń – imprezy obiektowe, święta
...i wiele innych

System zaprojektowano tak, że pełna administracja i zarządzanie może być prowadzone zdalnie z siedziby firmy BASE System.

W takiej sytuacji zmian administracyjnych dokonuje pion informatyczny BASE System zgodnie z preferencjami i życzeniem klienta.

Moduł raportów

Jest to niezwykle istotna część oprogramowania, która pozwala zachować pełen nadzór nad funkcjonowaniem obiektu.

Dostęp do raportów mają osoby uprawnione – ustanowione przez administratora systemu.

Uprawnienia do generowania każdego z raportów są przydzielane niezależnie, dzięki czemu różnym użytkownikom można przypisać inną gamę raportów.

RAPORTY WG PARAMETRÓW:

-okres
-pracownicy
-stanowiska
-czytniki
-pozostałe parametry

RAPORTY SPRAWDZAJĄCE

-zmianowy
-okresowy
-lista przychodów
-zwroty
-pobrania
-logowania
-lista rejestracji na czytnikach
-lista wejść i wyjść na czytnikach
-historia abonamentu

RAPORTY SPRZEDAŻOWE

-wg kategorii
-wg towaru
-podsumowanie wg formy płatności
-podsumowanie wg stawki VAT
-podsumowanie dzienne
-lista faktur

RAPORTY KATEGORII BILETY

-aktywne rotacyjne/ punktowe / depozyty / wypożyczenia
-aktywne abonamenty okresowe
-aktywne abonamenty przedpłacone
-skasowane abonamenty
-rejestracja wydań biletów
-rabaty dla karty

RAPORTY KAUCJI

-lista kaucji
-operacje na kaucjach
-stan kart
-operacje na kaucjach dla wybranej karty

RAPORTY STATYSTYCZNE (MARKETINGOWE)

-statystyka wg rejestracji
-statystyka sprzedaży wg typu – godzinowo i dziennie
-statystyka sprzedaży wg kategorii – godzinowo i dziennie
-wejścia na terminalach
-stan osób na obiekcie
-rejestracje na czytnikach
-wykorzystanie abonamentów przedpłaconych wg towaru lub kategorii
-wykorzystanie abonamentów rotacyjnych -godzinowo
-statystyka wydań biletów
-statystyka informacji dodatkowych

RAPORTY KATEGORII KLIENTÓW

-operacje dla kart przypisanych klientom
-informacje personalizacyjne
-dane klientów
-zmiany w bazie klientów

RAPORTY UMÓW

RAPORTY MAGAZYNONWE

RAPORTY GASTRONOMIA

RAPORTY REZERWACJI