Oprogramowania dla:

Lodowiska

Oprogramowanie zostało stworzone z uwzględnieniem charakterystyki funkcjonowania obiektów takich jak lodowiska.

Nasi klienci otrzymują zaawansowane narzędzie umożliwiające kompleksową obsługę obiektu pod kątem sprzedaży i rezerwacji biletów, zarządzania cennikami i wydarzeniami, kontroli dostępu do stref, naliczania opłat za wejście lub czas pobytu oraz prowadzenia wszelkich statystyk ruchu na terenie lodowiska

Oprogramowanie wspiera i umożliwia wprowadzenie systemu voucherów i rabatów, jak również połączenie kilku odrębnych obiektów w systemie wspólnej karty wstępu, co znacząco podnosi atrakcyjność każdego z nich.

Moduł kasowy

Kasjerzy dysponują pulpitem sprzedażowym , który można określić „szytym na miarę”. Pulpit każdego z użytkowników konfigurowany jest przez administratora systemu, który decyduje jakie operacje może wykonywać kasjer. Niezależnie od konfiguracji moduł kasowy zawsze pozostaje intuicyjny i prosty w obsłudze, dzięki czemu sprzedaż jest szybka i bezproblemowa.

Każdy kasjer może dysponować kilkoma pulpitami kasowymi, na których będą widnieć przyciski odpowiadające za:
-sprzedaż biletów wejściowych - normalnych, ulgowych, rodzinnych, grupowych
-sprzedaż biletów i karnetów czasowych lub kwotowych
-naliczanie opłat w zależności od czasu korzystania z usługi
-okreslenie uprawnień wstepu do stref dla sprzedanych biletów
-uwzględnienie Voucherów i kuponów rabatowych
-pobieranie opłat za parking
-wystawienie paragonu / faktury
-stworzenie rezerwacji
-rozliczenie gotówką lub kartą płatniczą
-kalendarz
-panel rezerwacji
-kalkulator
-panel bazy danych
-inne – wg ustawień administratora

W zależności od przydzielonych uprawnień kasjer może mieć dostęp do następujących zakładek

INFO – podstawowe narzędzie umożliwiające m.in. sprawdzenie stanu osobowego na obiekcie i w poszczególnych strefach, ilości aktywnych karnetów, historii wywołanego karnetu z wyświetleniem i wydrukiem daty i godziny każdego użycia.

KASA- informacje o aktualnym stanie kasy, wydanych transponderach, stanie kaucji. Możliwe operacje jak zwrot i kompensacja kaucji, pobranie z kasy, wpłata, raport zmianowy.

KLIENCI- baza klientów z opcją wydruku danych, przypisania zdjęcia do klienta, przypisania karty abonamentowej oraz rezerwacji.

FAKTURY- zakładka obsługująca operacje na fakturach. Wystawianie FV do paragonu, faktury korygujące, lista towarów, klienci.

Moduł administracyjny

Jest to najważniejsza i zarazem najbardziej rozbudowana część systemu BASE_n. Moduł ten dysponuje wszelkimi dostępnymi uprawnieniami pozwalającymi na całościowe zarządzanie systemem, raportowanie i definiowanie wszelkich parametrów pracy.

Podstawową funkcjonalnością stosowaną najczęściej przez administratora jest definiowanie taryf i cenników, konfiguracja pulpitów sprzedażowych oraz nadawanie uprawnień użytkownikom systemu. Administrator systemu ma pełną kontrolę nad sprzedażą włączając w to ustanawianie wszelkich promocji i rabatów, które mogą być następnie sprzedawane przez kasjerów.

Opisywany moduł pozwala również na:

-zarządzanie magazynem
-kontrolowanie pracy urządzeń – czytniki, kołowroty
-wprowadzanie danych osobowych
-ustanawianie grafików pracy
-definiowanie wydarzeń – imprezy obiektowe, święta
...i wiele innych

System zaprojektowano tak, że pełna administracja i zarządzanie może być prowadzone zdalnie z siedziby firmy BASE System. W takiej sytuacji zmian administracyjnych dokonuje pion informatyczny BASE System zgodnie z preferencjami i życzeniem klienta

Moduł raportów

Jest to niezwykle istotna część oprogramowania, która pozwala zachować pełen nadzór nad funkcjonowaniem obiektu. Dostęp do raportów mają osoby uprawnione – przez administratora systemu. Uprawnienia do generowania każdego z raportów są przydzielane niezależnie, dzięki czemu różnym użytkownikom można przypisać inną gamę raportów.

RAPORTY WG PARAMETRÓW:

-okres
-pracownicy
-stanowiska
-czytniki
-pozostałe parametry

RAPORTY SPRAWDZAJĄCE

-zmianowy
-okresowy
-lista przychodów
-zwroty
-pobrania
-logowania
-lista rejestracji na czytnikach
-lista wejść i wyjść na czytnikach
-historia abonamentu

RAPORTY SPRZEDAŻOWE

-wg kategorii
-wg towaru
-podsumowanie wg formy płatności
-podsumowanie wg stawki VAT
-podsumowanie dzienne
-lista faktur

RAPORTY KATEGORII BILETY

-aktywne rotacyjne/ punktowe / depozyty / wypożyczenia
-aktywne abonamenty okresowe
-aktywne abonamenty przedpłacone
-skasowane abonamenty
-rejestracja wydań biletów
-rabaty dla karty

RAPORTY KAUCJI

-lista kaucji
-operacje na kaucjach
-stan kart
-operacje na kaucjach dla wybranej karty

RAPORTY STATYSTYCZNE (MARKETINGOWE)

-statystyka wg rejestracji
-statystyka sprzedaży wg typu – godzinowo i dziennie
-statystyka sprzedaży wg kategorii – godzinowo i dziennie
-wejścia na kołowrotach
-stan osób na obiekcie
-rejestracje na czytnikach
-wykorzystanie abonamentów przedpłaconych wg towaru lub kategorii
-wykorzystanie abonamentów rotacyjnych -godzinowo
-statystyka wydań biletów
-statystyka informacji dodatkowych

RAPORTY KATEGORII KLIENTÓW

-operacje dla kart przypisanych klientom
-informacje personalizacyjne
-dane klientów
-zmiany w bazie klientów

RAPORTY UMÓW

RAPORTY MAGAZYNOWE

RAPORTY GASTRONOMIA

RAPORTY REZERWACJI