Aktualności

Śląskie Wesołe Miasteczko - Legendia

2017-05-15
Śląskie Wesołe Miasteczko - Legendia

Z przyjemnością informujemy, że zostaliśmy wybrani jako firma dostarczająca kompleksowe rozwiązanie zapewniające sprawną i  profesjonalną obsługę klienta oraz zarządzanie parkiem rozrywki Legendia na terenie Parku Śląskiego.

Zakres realizowanych przez nas prac objął wyposażenie stanowisk kasowych, punktów gastronomicznych oraz sklepików w sprzęt komputerowy i  oprogramowanie. Dostarczamy także urządzenia kontroli przejścia - kołowroty, bramki, czytniki dla obsługi biletowanego wstępu.

System pozwoli na kompleksowe zarządzanie obiektem i sprawną obsługę klienta w całym parku rozrywki. System biletowania, moduł obsługi gastronomii i sklepów, moduł magazynowy - to składowe oprogramowania X_Sol, które umożliwia centralne zarządzanie sprzedażą i kontrolą dostępu dla całego obiektu.

Warto podkreślić, iż wdrożenie objęło również pełną integracje z GOPASS - systemem sprzedaży online oraz systemem lojalnościowym, który funkcjonuje we wszystkich ośrodkach Tatry Mountain Resorts.