Rozwiązania dla:

Inne

Proste rozwiązania są często okazują się najskuteczniejsze - tą dewizą kierowaliśmy się włączając do oferty system płatnego dostępu.
Systemy tego rodzaju szczególnie często znajdują zastosowanie przy wejściu do toalet - na stacjach paliw, przy autostradach, w kawiarniach czy restauracjach.
Automat wrzutowy instalowany jest wraz z kołowrotem, który umożliwia wejście dopiero po uiszczeniu odpowiedniej opłaty.

System ten umożliwia kontrolę dostępu oraz pobieranie opłat za wstęp do danego pomieszczenia, na parking lub dowolnego wybranego miejsca.
Stałym elementem systemu jest automat wrzutowy (moneterka) - urządzenie w wytrzymałej obudowie z wyświetlaczem LCD, pobiera opłaty w bilonie wg zaprogramowanej taryfy.
Po otrzymaniu odpowiedniej kwoty moneterka wysyła sygnał otwarcia do urządzenia kontroli dostępu (np. kołowrót, bramka uchylna, szlaban).
Urządzenie zapisuje dane umożliwiające generowanie raportów pracy i rozliczenie z urzędem skarbowym.
W rozbudowanej wersji ma możliwość drukowania paragonów dla klienta z wyszczególnioną stawką VAT.

Podobne rozwiązanie może być stosowane np. na parkingach, gdzie pobierana jest jednorazowa opłata za wjazd, niezależnie od czasu parkowania.
Moneterka wyśle sygnał do otwarcia szlabanu dopiero po otrzymaniu wymaganej kwoty.

Płatność może być realizowana w monetach od 10gr do 5zł  oraz specjalnych żetonach. W razie potrzeby urządzenie można zaprogramować tak, aby nie przyjmowało określonych nominałów.